Bibishop
Image default
Services

Paniekaanvallen Zijn Geen Geestelijke Stoornissen! Geloof Deze Onzin Niet

In de wereld waarin we nu leven, is het niet verwonderlijk waarom zoveel mensen lijden aan paniekaanvallen. Veel mensen van over de hele wereld worden voortdurend blootgesteld aan geweld en agressiviteit in het dagelijks leven. Incidenten zoals kindermishandeling, huiselijk geweld, verkrachtingen, overvallen, oorlogen, financiële lasten etc. zijn paar van de belangrijkste oorzaken van paniekaanvallen.

Het effect van paniekaanvallen op patiënten is niet onmiddellijk merkbaar. Soms kunnen de stoornissen zich na een bepaalde periode op een persoon voordoen. Bijvoorbeeld: een kind dat in zijn leven altijd wordt blootgesteld aan extreme stress van huiselijk geweld kan in zijn tienerjaren angststoornissymptomen zoals OCD ontwikkelen. Als deze obsessieve dwangstoornissymptomen eenmaal bij hen zijn ontstaan, zal het leven van de patiënt worden gehinderd tot het hen lukt om de juiste genezing te krijgen en het weggaat.

Psychologen en artsen die niet voldoende kennis verschaffen in het behandelen van angststoornissen, hebben vaak de fout gemaakt om deze aandoening als psychische aandoening te classificeren. Dit is totaal verkeerd en onrechtvaardig voor de patiënten. Geestelijke ziekten worden veroorzaakt door chemische onevenwichtigheden in de hersenen van een individu, terwijl angststoornissen gedragsstoornissen zijn. Er is een groot verschil tussen deze twee. Terwijl het behandelen van een geestelijke ziekte met geneesmiddelen gepast is, is het genezen van angstsymptomen met behulp van geneesmiddelen helemaal verkeerd!

Een angststoornis is geen ziekte, zowel NIET geestelijk of lichamelijk. Het zijn gedragsstoornissen en om ze te behandelen, moet je de hoofdoorzaak van de problemen aanpakken die de Amygdala is. De Amygdala is een klein orgaan dat zich in de hersenen van elke mens bevindt en het is zijn taak om angstige reacties bij mensen op te slaan en te produceren. Door extreme stress kan de Amygdala worden gereset op een hogere basislijn. Wanneer dit gebeurt, zal het verkeerde signalen naar de rest van het lichaamsdeel beginnen af te vuren, vandaar alle angstaanjagende en vreemde acties.

Dus, als u een van de angst patiënten bent die op zoek is naar een permanente genezing, maak je dan maar geen zorgen er is een correcte methode om al uw angst symptomen zeer snel te elimineren en het beste is dat daar geen geneesmiddelen voor nodig is!

Bezoek de website van praktijk voor psychotherapie

https://www.depsycholoog.nl/haarlem/