Health

Information om Modafinil

Modafinil är ett vakenhetsfrämjande medel som ofta används off-label av friska individer som vill förbättra sin mentala prestanda. Dess effektivitet har dokumenterats väl i flera studier under årtionden av forskning.

SAMMANFATTNING
Modafinil är ett kraftfullt stimulerande och vaksamhetsfrämjande läkemedel som utvecklades för behandling av narkolepsi och andra sömnproblem i dagtid. Men dess förmåga att förhindra sömnighet och trötthet är bara en del av bilden; omfattande tester har visat att modafinil erbjuder en imponerande lista över kognitiva fördelar som sträcker sig från ökat humör och mental alertness till ökad motivation, förbättrad reaktionstid, minskad trötthet och bättre minne.

Modafinil är listad som ett Schedule IV kontrollerat ämne i USA och säljs som receptbelagd läkemedel i USA och Kanada, där det vanligtvis föreskrivs under namnen Provigil och Alertec. Men dess beprövade kognitiva fördelar gör det också till en potent och alltmer populär nootropisk eller “smart medicine”, använd av studenter, affärsmän, skiftarbetare och andra som är intresserade av att öka vakenheten och förbättra mentala prestanda.

Även om effekterna av modafinil liknar amfetaminer som Adderall, är det en väldigt annorlunda substans. Modafinil är en eugeroic som speciellt förbättrar alertness, medan Adderall och andra amfetaminer är psykostimulanter som ger en tillfällig ökning av den totala psykomotoriska aktiviteten. Eftersom modafinils åtgärder är mer riktade och selektiva, menas att de ger en “mjukare” mindre livlig energi, har färre allvarliga biverkningar och tolereras bättre och har lägre potential för missbruk eller missbruk än Adderall.

FÖRDELAR OCH EFFEKTER
Först och främst utmärker modafinil vad det ursprungligen var tänkt att göra: det ökar pigghet och vakenhet och förbättrar mental funktion i ett sömnberövat tillstånd.

Ett derivat av det banbrytande non-amphetamin stimulant adrafinil, modafinil är både snabbare och mer biotillgängligt än adrafinil och har marknadsförts som ett separat läkemedel sedan slutet av 1970-talet. Efter omfattande tester godkändes modafinil av US Food and Medicin Administration för användning som narkolepsibehandling i slutet av 1990-talet.

Som ett eugeroic eller wakefulness-promoting agent har modafinil visat sig effektivt förhindra överflödig sömnighet på dagtid utan att störa normal natts sömn. Detta gör det till en extremt värdefull behandling för personer med narkolepsi eller relaterade sömnstörningar som obstruktiv sömnapné. Det är också användbart för personer vars jobb kräver att de är vakna och aktiva på natten när deras cirkadiska klockor säger att de ska sova. Den amerikanska militären har framgångsrikt använt modafinil för att hjälpa helikopterpiloterna att vara uppmärksamma under långvarig drift.

Det är viktigt att förstå att modafinil ökar vakenheten, det är inte en långsiktig ersättning för sömn. Även om modafinil kan användas för att hålla sig vaken genom regelbundna sömnperioder under en kort tid utan att drabbas av en omedelbar belastande sömnskuld, är tillräcklig sömn absolut nödvändig för en god hälso- och kognitiv funktion. Många off-label-användare som tar modafinil som en nootropisk rapport att de får det bästa kognitiva boostet och de mest signifikanta nootropiska effekterna från modafinil när de inte är sömnberövade.

http://modafinil-kopen.nl